«Sufridora»

Son tan cómodas las etiquetas…”este chico es un vago, no estudia porque no quiere”, ”este otro es muy listo, con poco estudio saca buenas notas”,

Apunte onak: Ikaskuntza arrakastatsu baten gakoa

Gure ikasleek hobetu dezaten, batzuetan ikaskuntza teknika berriak bilatzen saiatzen gara, azken ikerketek zer diotena bilatzen dugu…eta ez gara konturatzen gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun tresnak

Motibazioa, garunarentzako gasolina da

Ikasteak ahalegin handia ekartzen du eta ez ditugu ahaleginik egiten motibatuta ez bagaude. Pertsona adimentsuek, bere burua motibatzeko ahalmena dutela diote eta gauzetan motibazioa bilatzearen

El paso a Bachiller

Los cambios de ciclo e incluso solo de curso, acompañan la evolución natural de los estudiantes. Los cursos van aumentando de exigencia porque los alumnos

Eta IKASTEKNIKAK ikastaroaren ondoren…ZER?

Neska-mutil ugarik IKASTEKNIKAK ikastaroa egin dute gurekin. Hemen, haien burua antolatzen, apuntetan arreta jartzen, eskemak egiten… ikasten dute. Dena den, arrakastaren zati handienetariko bat ikasi

Los temidos exámenes tipo test

Cada vez es más frecuente que los conocimientos de los alumnos sean puestos a prueba a través de exámenes tipo test, en los que, por

Más información