AFNHri hezkuntza erantzuna ematen

AFNH (Arreta Faltagatiko Nahastea, Hiperaktibitatearekin) gaur egungo geletan gehien entzuten diren zailtasunen artean dago. Horrek, hezitzaileei erantzun egokia ematea eskatzen digu. Haur hauen artean aniztasun

Más información